Yerseke Moer

Reeweg, Yerseke

Eén van de oudste landschappen van Zeeland, waar de invloed van het zoute water in het najaar goed te zien is. Zeekraal kleurt het gebied dan rood. Lees verder

Zout en nat, daar draait het om in de Yerseke Moer. Het is ontstaan onder invloed van de zee; menselijk gebruik heeft het landschap getekend. Tegenwoordig is dit gebied één van de meest waardevolle natuur- en cultuurlandschappen van Zeeland.

Tot zo’n 2000 jaar geleden vormde een afstervend moerasbos hier een dik veenpakket. Rond 350 na Christus schuurde de zee diepe kreken (geulen) uit in het veen en de kleilaag eronder. Deze kreken slibden later geleidelijk dicht met zand en klei. Het omringende veen klinkte in en kwam lager te liggen. De kreekbodems werden zo kreekruggen, die hoger in het landschap liggen. Rond het jaar 800 werden deze droge kreekruggen in gebruik genomen voor schaapskudden, nederzettingen en wegen. De lager gelegen poelgronden, waar zout kwelwater uit de Oosterschelde omhoogkomt, bleven in gebruik als grasland.

Reeweg, Yerseke